| 0 comments ]

Apa Itu Sistem Pengairan (fertigasi) ?

Sistem pembekalan air atau baja kepada tumbuhan
Mengapa ?

Semua tumbuhan pada amnya memerlukan air dan baja yang mencukupi untuk
tumbuhan membesar dan berbuah pada tahap yang optimum.

Bagaimana ?

Pelbagai kaedah telah di bangunkan dan di guna pakai. Antaranya :

1. Sistem Pengairan Titis ( Drip Irrigation System )
2. Sistem Pengairan Renjis ( Sprinkler / Spray Irrigation System )
3. Sistem Pengairan Kabus ( Fog / Mist Irrigation System)
Sistem Pengairan Titis

Secara amnya, susun atur sistem pengairan titis adalah seperti rajah di
bawah :Sistem pengairan titis merupakan sistem pengairan paling efektif setakat
ini. Air terus dibekalkan kepada akar pada kadar titisan purata 2 liter
sejam ( 2 LPH).

Disebabkan air dibekalkan secara titis, air akan meresap
ke dalam tanah dan bukan melimpah di atas permukaan tanah.

Penerangan mudahnya, air di pam dari sumber air ke penapis air ke
paip utama ke paip sub ke penitis air (dripper) ke akar pokok.

0 comments

Post a Comment